Thứ tư, 08/08/2018 16:36 | GMT+7

3 ông điếc

Mùa đông lạnh, 3 ông điếc ngồi ngoài hiên chém gió với nhau

Ông thứ nhất chép miệng:

– Trời đúng là lạnh thấu xương!

Ông thứ hai ậm ừ:

– Đúng rùi. Con cháu ai mà hổng thương? Đúng không ông?

Ông thứ ba gật gù:

– Uhm, tao cũng khoái ăn khoai nướng

Administrator Nhung

Bài viết khác