Thứ hai, 13/08/2018 04:20 | GMT+7

Ảnh đại diện Facebook nói gì về tính cách bạn?

Một nghiên cứu cho rằng hình ảnh đại diện trên facebook của bạn có thể chỉ ra bạn là người hướng ngoại, thân thiện hay cả dấu hiệu bệnh lý.

Một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học York đã cho thấy rằng, hình ảnh đại diện trên mạng xã hội có thể phản ánh tính cách thực tế của một người.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm bằng cách yêu cầu một nhóm sinh viên điền vào bảng câu hỏi đánh giá năm đặc điểm tính cách đặc trưng: tính hướng ngoại, sự thân thiện, cởi mở, sự tin cậy và biểu hiện bệnh lý tâm thần. Sau đó, họ yêu cầu nhóm sinh viên tạo hình đại diện cho mình.

Ảnh đại diện thể hiện một phần con người bạn.

Ảnh đại diện thể hiện một phần con người bạn.

Tiếp đó, một nhóm sinh viên khác được đề nghị đánh giá tính cách của nhóm sinh viên trên và xác định người họ muốn kết bạn.

Qua đó, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng, qua hình đại diện của nhóm thứ nhất một, nhóm sinh viên sau có thể suy luận được những người hướng ngoại, người thân thiện hay người có biểu hiện bệnh lý, nhưng không phát hiện được người cởi mở hay người đáng tin cậy.

 

Các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo hình đại diện được sử dụng trong nghiên cứu chỉ ở mức cơ bản, do đó kết quả có thể sẽ không phù hợp với người sử dụng hình đại diện phức tạp.

Administrator Nhung

Từ khóa :

Bài viết khác