Thứ ba, 20/03/2018 09:01 | GMT+7

Bí quyết thành công của giám đốc

Phóng viên phỏng vấn một giám đốc có tiếng trong giới kinh doanh:
– Xin ngài cho biết nguyên tắc nào quyết định sự thành công của ngài?
– Tôi thành đạt nhờ hai phương châm: trung tín và khôn ngoan. Trung tín là đã hứa làm gì thì bất kể trường hợp nào, dù phải phá sản đi nữa, cũng vẫn cứ làm.
– Thật là một tấm gương mẫu mực cho giới kinh doanh. Thế còn khôn ngoan là thế nào?
– Khôn ngoan thì đơn giản thôi: Đừng hứa bất kỳ điều gì hết.

Bí quyết thành công của ông ta là luôn thực hiện theo đúng hai điều: trung tín và khôn ngoan. Lấy không ngoan để tạo ra trung tín, lấy trung tín để tạo ra khôn ngoan.

Administrator Nhung

Bài viết khác