Thứ năm, 09/08/2018 23:17 | GMT+7

Block trên Facebook và những điều cần chú ý

Sử dụng nút block trên facebook khi bạn muốn chặn một người trong danh sách bạn bè, những đăng tải mà người chặn và người bị chặn không còn nhìn thấy được nhưng vẫn hiển thị nguyên vẹn với những bạn bè khác trên Facebook.

Khi bạn chặn (block) một người trên Facebook, họ sẽ không nhìn thấy những nội dung mà bạn đăng trên trang cá nhân của bạn nữa, gồm cả các bài viết mà bạn đã từng đăng tải lên trang cá nhân của họ. Nội dung không còn được hiển thị, vì thế nó không thể bị xóa. Nếu một trong hai người muốn xem lại các nội dung đã từng được đăng tải thì cách duy nhất là xóa bỏ lệnh chặn Facebook.

Sử dụng chức năng block trên facebook để chặn một người

Block có nghĩa là không còn nhìn thấy hoặc liên lạc với nhau trên Facebook được nữa. Khi bạn tiến hành chặn một ai đó thì người bị chặn sẽ không được thông báo về vấn đề này, và toàn bộ nội dung mà bạn đã từng đăng tải trên trang của họ trước đó vẫn còn nguyên nhưng đều không hiển thị với cả hai.

block trên facebook

Thông báo của Facebook

Mashable đã tiến hành một thử nghiệm nhỏ. Tác giả đã đăng tải bức ảnh một con mèo lên trang cá nhân của biên tập viên Todd Wasserman rồi sau đó vài phút block anh chàng khỏi danh sách bạn bè. Quả nhiên, bức ảnh vừa post đã không hiển thị với cả hai người. Tuy nhiên, Christina Warren, một người bạn nằm trong danh sách bạn bè của Mashable thì vẫn nhìn thấy được nó.

block trên facebook 1

Bức ảnh không thể nhìn thấy giữa hai nhân vật chính nhưng lại hiển thị với tất cả bạn bè trên Facebook

Bạn không thể xóa những gì mà bạn không nhìn thấy, vì thế những trao đổi giữa bạn và người bạn đã chặn vẫn hoàn toàn còn nguyên vẹn và hiển thị đối với tất cả bạn bè của một trong hai người trên Facebook. Điều này thực sự nguy hiểm bởi những thông tin, hình ảnh mà bạn và người bị chặn từng trao đổi với nhau rất dễ bị người khác lợi dụng mà cả hai bạn đều không hề hay biết.

Vì thế, hãy chú ý trước khi bạn có ý định sử dụng nút block trên facebook.

Xem thêm: chống hack tài khoản facebook

Administrator Nhung

Từ khóa :

Bài viết khác