Thứ ba, 20/03/2018 14:59 | GMT+7

Bò đực và ếch

 

images

Bò đực đi ra hồ nước nó gặp lũ ếch con và giẫm phải một con,
những con khác nhảy tõm cả xuống nước. Một chú ếch con trở về nhà
với mẹ kể lại :
– Ôi, mẹ ơi, con nhìn thấy một con thú khiếp quá, sợ ơi là sợ.
– Sao to lớn hơn mẹ à? – mẹ ếch hỏi.
– To lớn hơn nhiều.
ếch mẹ phình người lên và nói :
– Sao bây giờ vẫn cứ to lớn hơn mẹ được sao?
– To lớn hơn.
ếch mẹ càng phình to nữa.
– Còn bây giờ to lớn hơn mẹ không?
– To lớn hơn. Cho dù mẹ có nổ bụng ra cũng không phình đ ược
bằng bò đâu.
ếch mẹ phình to hết sức và nổ bụng thật

Administrator Nhung

Bài viết khác