Thứ tư, 08/08/2018 00:28 | GMT+7

đặt tên facebook bằng tiếng Anh theo ngày sinh của bạn

Nhiều bạn trẻ muốn mình được nổi bật, ấn tượng trong mắt mọi người đã dùng cách đặt tên facebook của mình thật hay và độc. Hôm nay facebookvnseosem sẽ chia sẻ cho các bạn cách đặt tên facebook bằng tiếng Anh theo ngày sinh của bạn.

Cách đặt tên facebook bằng tiếng Anh theo ngày sinh của bạn

Họ là chữ số cuối năm sinh của bạn:
Số 1: Hudson
Số 2: Daring
Số 3: Lombard
Số 4: Marion
Số 5: Lagger
Số 6: Baxter
Số 7: Evans
Số 8: Steward
Số 9: Simpson,
Số 0: Spears

Cách đặt tên facebook bằng tiếng Anh

Cách đặt tên facebook bằng tiếng Anh

Nếu bạn là nữ:
Tên đệm là tháng sinh của bạn:
Tháng 1: Jordan
Tháng 2: Michelle
Tháng 3: Allan
Tháng 4: Dolly
Tháng 5: Maria
Tháng 6: Ella
Tháng 7: Valikie
Tháng 8: Cami
Tháng 9: Ryna
Tháng 10: Lalle
Tháng 11: Scarllee
Tháng 12: Annie

Đặt tên facebook theo ngày sinh của bạn:
Ngày 1: Eva
Ngày 2: Alie
Ngày 3: Kate
Ngày 4: Sarah
Ngày 5: Jenny
Ngày 6: Cassan dra
Ngày 7: Amy,
Ngày 8: Ramie
Ngày 9: Bella
Ngày 10: Andrena
Ngày 11: Sally
Ngày 12: Emily
Ngày 13: Ma ry
Ngày 14: Julie
Ngày 15: Britney
Ngày 16: Samantha
Ngày 17: Camryn
Ngày 18: Kara
Ngày 19: Riley
Ngày 20: Pattie
Ngày 21: Elena
Ngày 22: Chri stina
Ngày 23: Lizzie
Ngày 24: Martha
Ngày 25: Linda
Ngày 26: Selina
Ngày 27: Sophie
Ngày 28: Emma
Ngày 29: Ashley
Ngày 30: Amber
Ngày 31: Ali ce

Nếu bạn là nam:
Tên đệm là tháng sinh của bạn:
Tháng 1: Martin
Tháng 2: Justin
Tháng 3: Dave
Tháng 4: Cody
Tháng 5: Bob
Tháng 6: Zack
Tháng 7: Harry
Tháng 8: Larry
Tháng 9: Rod
Tháng 10: Ray
Tháng 11: Ben
Tháng 12: Joe

Đdặt tên facebook theo ngày sinh của bạn:
Ngày 1: Kyle
Ngày 2: Jason
Ngày 3: Michael
Ngày 4: Olardo
Ngày 5: Patrick
Ngày 6: Jeff
Ngày 7: Cliff,
Ngày 8: Jack
Ngày 9: Edward
Ngày 10: Todd
Ngày 11: Mortimer
Ngày 12: Fred
Ngày 13: Hector
Ngày 14: Silver
Ngày 15: Troy
Ngày 16: Lorenzo
Ngày 17: Johnny
Ngày 18: Rogger
Ngày 19: Jake
Ngày 20: Billy
Ngày 21: Robbie
Ngày 22: Zac
Ngày 23:Daniel
Ngày 24: David
Ngày 25: Donald
Ngày 26: Ron
Ngày 27: Wade
Ngày 28: Ryan
Ngày 29: Nick
Ngày 30: Victor
Ngày 31: Chris

Chú ý, tiếng anh họ sau tên trước: tên – đệm – họ.

Chúc vui vẻ đặt tên facbook thật hay, thật ý nghĩa nhé.

Xem thêm những tên tiếng anh hay cho facebook tại đây.
~[0y0]~

Administrator Nhung

Từ khóa :

Bài viết khác