Thứ sáu, 19/01/2018 12:28 | GMT+7

Cấm hút thuốc

– Vợ cậu có cấm cậu hút thuốc lá ở nhà không?
– Cấm tuốt, ở nhà, ở cơ quan cũng như nơi công cộng.
– Hút ngoài đường thì liên quan gì đến cô ấy chứ.
– Cô ấy bảo, trong gia đình một người hút thuốc là đủ tốn tiền lắm rồi.

Administrator Nhung

Bài viết khác