Thứ tư, 08/08/2018 00:21 | GMT+7

Cẩn thận như thư ký

Sếp tổng tập đoàn xuống dự hội nghị tổng kết dưới một công ty thành viên. Nữ thư ký chuẩn bị cho sếp bài diễn văn phát biểu. Buổi chiều khi quay về sếp hỏi thư ký:

– Sao bài diễn văn viết có vẻ dài thế, nhiều đoạn có vẻ như là trùng lặp, tôi thấy các cán bộ ngồi bên dưới ngáp ngắn ngáp dài, nhiều người còn ngáy kho kho.

– Thôi chết em quên không dặn anh, biết tính anh hay đãng trí, cất tài liệu chỗ nào rồi lại không nhớ, nên bản báo cáo 10 trang em đã phô tô thành 3 bản, phòng khi mất bản này còn bản khác – Cô thư ký tỏ vẻ hối lỗi.

Cô thư ký nào cũng cần phải cân thận vì mình là cánh tay phải của sếp, câu truyện trên lại là sếp tổng. Ở buổi hội nghị tổng kết dưới công ty thành viên sếp đọc bài diễn văn dài lê thê 30 trang làm các nhân viên trong công ty thành viên ngáp ngủ hết cả. Sau này nếu cô thứ ký cẩn thận thì cẩn thận cho chót, nhớ nhắc anh xếp tổng là cô đã cẩn thận phô tô thêm phòng khi anh làm mất chứ.

Administrator Nhung

Bài viết khác