Thứ sáu, 23/02/2018 03:52 | GMT+7

Cáo và chó sói

Cáo bị bọ chét cắn. Nó nghĩ cách diệt bọ chó. Nó ra sông về
quay lưng thò đuôi xuống nước. Bọ chét từ đuôi cáo nhảy cả lên lưng
cáo. Cáo bước cả hai chân sau xuống nước, bọ nhảy cả lên lưng cáo,
nhảy cả cổ, cả đầu, cáo xuống nước rất sâu, đến mức chỉ còn thấy mỗi
cái đầu. Tất cả bọ chó tụ tập cả về mõm cáo. Khi ấy cáo lặn xuống nước.
Bọ chó nhảy ráo lên bờ, thế là cáo lên khỏi nớc ở một chỗ khác.
Chó sói nhìn thấy mọi chuyện và rắp tâm làm tốt hơn. Nó nhảy
tót xuống sông, lặn thật sâu và ngồi lì trong lòng nước; nó nghĩ bụng,
bọ chó bám trên người nó chắc chết ngạt. Sói ra khỏi nước, nhưng bọ
chó bám trên người nó sống lại và lại cắn nó.

Administrator Nhung

Bài viết khác