Thứ hai, 19/03/2018 11:46 | GMT+7

Cây sậy và cây ô liu

Cây ô liu và cây sậy tranh cãi nhau xem ai chắc hơn và rắn
hơn. Cây ô liu cười cây sậy vì gặp bất cứ cơn gió nào sậy cũng cong
xuống. Sậy lặng thinh. Dông bão chợt nổi lên. Sậy nghiêng ngã, lay
động, uốn rạp xuống tận mặt đất rồi vẫn còn nguyên vẹn. Ô liu chĩa
cành nhánh ra chống đỡ gió, thế là gãy gục.

Administrator Nhung

Bài viết khác