Thứ ba, 20/03/2018 18:20 | GMT+7

Chí Phèo IT

Hắn vừa chửi vừa code. Bao giờ cũng thế, cứ chạy code không được là hắn chửi. Đầu tiên hắn chửi cả công ty. Có hề gì, công ty có của riêng ai đâu. Rồi hắn chửi Visual Studio. Nhưng Visual Studio có biết bao nhiêu người, hắn có report, họ cũng lờ đi. Xong hắn chửi team, ai cũng nghĩ chắc nó chừa mình ra. Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!! Thế là hắn chửi cái máy, chửi thằng làm ra framework, chửi thằng Sysadmin. Không ai nghe cả, thế có phí code không chứ. AAA Thế là hắn chửi đứa chết mẹ nào đã viết code, mà chính hắn chứ ai. Cuối cùng thì vẫn không biết code lỗi chỗ nào cả. Trước kia thì có hắn và trời biết, giờ thì chỉ có trời biết…

Administrator Nhung

Bài viết khác