Chủ nhật, 12/08/2018 11:36 | GMT+7

Chim cun cút và người săn

Chim cun cút sa lưới của người săn bèn lên tiếng van xin người
săn thả nó ra:
– Ông cứ thả tôi ra – nó nói – tôi xin hầu hạ ông. Tôi sẽ nhử
những con cun cút khác vào lưới cho ông.
– Hừm, cun cút ơi – người săn nói – bình thờng ta cũng chẳng
thả mày ra, còn bây giờ lại càng không. Ta sẽ vặn cổ mày vì mày
muốn phản lại đồng loại

Administrator Nhung

Bài viết khác