Thứ tư, 21/03/2018 02:19 | GMT+7

Chim sẻ

Sẻ thấy con người đi gieo hạt lanh. Nó liền bay tới họ nhà chim
rủ rê :
– Hãy mau bay đến mổ hạt đi. Lanh mọc lên, con người sẽ xe
chỉ, đan lới, săn bắt tất cả chúng ta.
Họ nhà chim không nghe, thế là sẻ không thể mổ hết hạt lanh.
Lanh nở hoa, sẻ gọi họ nhà chim đi rỉa lanh. Họ nhà chim lại
không nghe sẻ. Lanh chín. Lần thứ ba sẻ đi kêu gọi họ nhà chim. Và
lần thứ ba họ nhà chim vẫn không nghe nó. Bấy giờ sẻ giận họ nhà
chim, bỏ chúng và bay đến sống bên cạnh chỗ ở của người.

Administrator Nhung

Bài viết khác