Thứ bảy, 18/08/2018 02:06 | GMT+7

Chuồn chuồn và kiến

Đến mùa thu, lúa mì của kiến bị ẩm ướt, họ nhà kiến đem ra
phơi. Chuồn chuồn đói đến xin kiến thức ăn. Kiến mới bảo:
– Sao mùa hè anh không đi thu nhặt thức ăn?
Chuồn chuồn đáp:
– Chẳng có thì giờ rảnh rỗi, tôi bận hát.
Họ nhà kiến bật cười và bảo:
– Nếu như mùa hè chơi bời rồi thì mùa đông nhảy múa đi.

Administrator Nhung

Bài viết khác