Thứ hai, 13/08/2018 13:22 | GMT+7

CHUYỂN ĐỀ TÀI

Trong công viên, đôi trai gái đang tình tự.

– Anh yêu em chứ?

– Tất nhiên, anh yêu em vô cùng!

– Vậy chúng mình cưới nhau đi anh.

– !!!

– Sao anh im lặng thế?

– À, vì em chuyển đề tài đột ngột quá!

 

Administrator Nhung

Bài viết khác