Thứ bảy, 24/02/2018 06:56 | GMT+7

Cổ điển và hiện đại

Giáo sư đại học nọ hỏi một sinh viên trong giờ văn học.

– Em hãy cho biết làm thế nào để phân biệt được một tác phẩm văn học cổ điển với một tác phẩm văn học hiện đại?

– Thưa giáo sư, trong tác phẩm văn học cổ điển ta chỉ thấy được nụ hôn của nhân vật từ trang 99 trở đi, còn ở tác phẩm văn học hiện đại thì họ đã có con với nhau ngay ở trang đầu tiên.

Administrator Nhung

Bài viết khác