Thứ năm, 22/02/2018 21:20 | GMT+7

Có thể nghỉ ngơi

Có thể nghỉ ngơi

Một du khách Anh đến đảo Corse. Ông thấy trên bến cảng một ngư dân trẻ đang nằm nghỉ ngơi trên thuyền câu hút thuốc và nhìn trời. Ngạc nhiên, ông hỏi:

– Sao anh không đi làm việc ?

– Vì tôi không muốn.
– Tại sao anh không làm việc để có chiếc thuyền thứ hai?
– Để làm gì?
– Với số tiền có được từ con thuyền thứ hai, anh sẽ mua chiếc thứ 3, thứ 4, rồi cả đoàn thuyền.
– Rồi sao nữa?
– Với số tiền có được từ đoàn thuyền, anh có thể nghỉ ngơi.
– Vậy ông xem, tôi đang làm gì đây?

Xem thêm: http://facebook.vnseosem.com/truyen-cuoi/truyen-cuoi-cong-so

Administrator Nhung

Bài viết khác