Thứ hai, 13/08/2018 18:43 | GMT+7

Con chim non

Một con chim con đậu trên cành cây, phía dưới có hạt thóc trên
mặt cỏ. Chim con tự nhủ:
– Ta phải mổ ăn mới được
Chim con sà xuống mổ hạt, thế là mắc phải lưới.
– Vì sao mà ta khốn khổ thế này? Chim con nói – Bọn diều hâu
săn bắt những con chim đang sống, vậy mà chúng cũng chẳng việc gì,
còn mình chỉ vì một hạt thóc nhỏ bé mà hết đời.

Administrator Nhung

Bài viết khác