Thứ năm, 16/08/2018 16:24 | GMT+7

Con chó và cái bóng của nó

Một con chó, mõm ngoạm thịt đi trên tấm ván bắc qua suối. Nó
thấy bóng nó dưới nước lại nghĩ là dưới ấy có một con chó khác cũng
đang ngoạm thịt, nó nhả miếng thịt và lao xuống cướp miếng thịt của
con chó kia.; miếng thịt kia chẳng thấy đâu còn thịt của nó thì bị
sóng nước cuốn mất.
Thế là chó ta trơ khấc chẳng được gì.

Administrator Nhung

Bài viết khác