Thứ sáu, 19/01/2018 12:34 | GMT+7

Công và sếu

Sếu tranh cãi với công xem ai trong hai đứa oai vệ hơn. Công
nói:
– Tôi là con chim đẹp nhất, đuôi của nó có đủ mọi mầu sắc rực
rỡ, còn anh xám ngắt, xấu xí.
Sếu lại nói:
– Nhưng tôi đã bay lên tận trời, còn anh chỉ tha thẩn trên cái
sân đầy phân

Administrator Nhung

Bài viết khác