Thứ tư, 17/01/2018 06:42 | GMT+7

Cười – Cô đặc thông tin

Đang biên tập bài viết của một phóng viên, thư ký toà soạn gọi anh phóng viên này lên khiển trách:
– Bài này chỉ cần viết trong 50 chữ, mà anh viết tới 500 chữ! Anh có biết một diện tích như vậy trên mặt báo giá bao nhiêu tiền không? Mang về “cô đặc” lại cho tôi!
– Cuối cùng, tin đó được đăng như sau: ‘Nguyễn Thanh X, Hà Nội. Tối 25/7, bật lửa soi xem xăng xe còn hay hết. Xăng còn. X thọ 30 tuổi’.

Administrator Nhung

Bài viết khác