Thứ hai, 13/08/2018 16:22 | GMT+7

Đau ở ngón tay

Bác sĩ hỏi bệnh nhân:

– Anh đau ở đâu, chỉ cho tôi xem.

Bệnh nhân:

– Tôi đau ở đây, đây, chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa, ở đâu cũng đau hết…

Bác sĩ:

– Như vậy thì đúng anh đau ở ngón tay rồi.

Administrator Nhung

Bài viết khác