Thứ ba, 14/08/2018 17:46 | GMT+7

Gà mái và những quả trứng vàng

Sư tử ngủ. Chuột chạy qua trên người sư tử. Sư tử choàng tỉnh
và tóm được chuột. Chuột lên tiếng van xin sư tử tha nó ra. Chuột
nói:
– Nếu ông thả cháu ra, cháu sẽ làm điều tốt cho ông.
Sư tử bật cười vì chuột nhắt hứa sẽ làm điều tốt cho nó, nhưng
cũng thả chuột ra. Về sau những người thợ săn tóm được sư tử và lấy
dây trói sư tử vào thân cây. Chuột nhắt nghe thấy tiếng sư tử gầm,
chạy đến cắn đứt dây thừng và bảo:
– Ông có nhớ là khi ấy ông cười, ông không nghĩ là chuột nhắt
cháu lại có thể làm cho ông điều tốt, còn bây giờ thì ông thấy đấy,
cũng làm được điều tốt chứ.

Administrator Nhung

Bài viết khác