Thứ năm, 22/02/2018 21:25 | GMT+7

Gọi điện thoại

Sam Smith thường sử dụng điện thoại công cộng ở bốt điện thoại gần tàu điện ngầm. Một hôm chiếc điện thoại ở chỗ đó bị hỏng ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của anh ta. Anh ta bèn gọi đến công ty quản lý nhưng tất cả những gì anh ta nhận được chỉ là một lời hứa, điện thoại vẫn không được sửa.

Vài ngày sau đó, Sam gọi điện đến cho công ty đó báo rằng không cần vội nữa vì điện thoại giờ lại hoạt động trở lại nhưng có một sự cố nho nhỏ là tiền xu người gọi điện đút vào đều chui ra sau khi cuộc gọi đã hoàn tất.

Chỉ 30 phút sau một người thợ sửa điện thoại đã xuất hiện tại bốt điện thoại đó.

Administrator Nhung

Bài viết khác