Thứ bảy, 14/07/2018 19:04 | GMT+7

Hàng không

Ngành hàng không Nam hỏi Khoa: Bạn gái cậu bao nhiêu tuổi?
– Khoa: 25 tuổi.
– Nam: Thế bạn gái cậu làm nghành gì?
– Khoa: Ngành hàng không
– Nam: Cậu sướng thật, quen với bạn gái là hàng không.
– Khoa: Uhm, sướng lắm. Bạn gái tớ suốt ngày ở không ăn hàng.
– Nam: Té xỉu!!!!!

Administrator Nhung

Bài viết khác