Thứ tư, 11/07/2018 08:21 | GMT+7

Hiệu quả hơn

Hai anh chàng học sinh chuyên lí nói chuyện với nhau :
– Cậu tỏ tình bằng ánh mắt hay bằng lời nói?
– Bằng mắt.
– Sao vậy?
– Vì vận tốc ánh mắt nhanh hơn vận tốc âm thanh mà!
– Quả là chí lí!

Administrator Nhung

Bài viết khác