Thứ ba, 07/08/2018 00:56 | GMT+7

Hướng dẫn đặt tên tiếng anh cho facebook

VNSEOSEM xin hướng dẫn các bạn cách đặt tên tiếng anh cho facebook:

tên tiếng anh hay

Họ là chữ số cuối năm sinh của bạn: 1:Hudson,2;Daring,3:Lombard,4:Marion,5:Lagger,6:Ba xter,7:Evans,8:Steward,9:Simpson,

0:Spears

Nếu bạn là nữ:

Tên đệm là tháng sinh của bạn:1:Jordan,2:Michelle,3:Allan,4;Dolly,5:Maria, 6:Ella,7:Valikie

8:Cami,9:Ryna,10:Lalle,11:Scarllee,12:Annie

Tên là ngày sinh của bạn:1:Eva,2:Alie,3:Kate,4:Sarah,5:Jenny,6:Cassan dra,7:Amy,

8:Ramie,9:Bella,10:Andrena,11:Sally,12:Emily,13:Ma ry,14:Julie,15:Britney,16:Samantha,17:

Camryn,18:Kara,19:Riley,20:Pattie,21:Elena,22:Chri stina,23:Lizzie,24:Martha,25:Linda,26:

Selina,27:Sophie,28:Emma,29:Ashley,30:Amber,31:Ali ce

Nếu bạn là nam:

Tên đệm là tháng sinh của bạn:1:Martin,2:Justin,3;Dave,4:Cody,5:Bob,6:Zack ,7:Harry,

8:Larry,9:Rod,10:Ray,11:Ben,12:Joe

Tên là ngày sinh của bạn:1:Kyle,2:Jason,3:Michael,4;Olardo,5;Patrick, 6:Jeff,7:Cliff,8:

Jack,9:Edward,10:Todd,11:Mortimer,12:Fred,13:Hecto r,14:Silver,15:Troy,16:Lorenzo,17:

Johnny,18:Rogger,19:Jake,20:Billy,21:Robbie,22:Zac ,23;Daniel,24;David,25;Donald,26:

Ron,27:Wade,28:Ryan,29:Nick,30:Victor,31:Chris

Chú ý, tiếng anh họ sau tên trước: tên – đệm – họ.

Chúc các bạn thành công!!!

Administrator Nhung

Từ khóa :

Bài viết khác