Chủ nhật, 19/08/2018 06:45 | GMT+7

Hươu bố và hươu con

Một lần hươu con nói với hươu bố:
– Bố ơi, bố vừa to lớn hơn vừa nhanh nhẹn hơn, bố lại có cặp
sừng đồ sộ để tự vệ, tại sao bố lại sợ chó?
Hươu bố bật cười và bảo:
– Con ạ, con nói đúng đấy. Chỉ có một điều bất hạnh là: hễ cứ
nghe thấy tiếng chó sủa bố chẳng kịp suy nghĩ gì mà đã vội bỏ chạy
ngay.

Administrator Nhung

Bài viết khác