Thứ tư, 05/09/2018 03:13 | GMT+7

Khi ngựa gọi điện xin việc làm

– Thưa ngài, ngài có cần một con ngựa biết nói không?

– Vớ vẩn.

Ông giám đốc trả lời rồi cúp máy.

5 phút sau, lại có tiếng điện thoại:

– Thưa ngài, ngài có cần một con ngựa biết nói không?

– Đồ điên.

Ông giám đốc hét toáng lên và cúp máy.

10 phút sau, vẫn cú điện thoại quen thuộc, nhưng lần này là câu nói khác:

– Thưa ngài, ngài tưởng quay số bằng móng là dễ lắm hay sao?

– !!!???

Administrator Nhung

Bài viết khác