Thứ năm, 16/08/2018 16:18 | GMT+7

Không chịu nổi

GV1-Tôi k thể chịu nổi 1 đứa hs như vậy
GV2-Sao?
GV1-Tôi cho đề là viết 1 đoạn văn ngắn = tiếng
Anh. Chủ đề về ề Công chúa và Hoàng tử
Bài của nó có câu:
.
Hoàng tử hỏi Công chúa: “Can you speak
Vietnamese?…”
.
công chúa đáp: “Yes”
.
.
Thế là cả phần sau nó viết tiếng Việt:

Administrator Nhung

Bài viết khác