Thứ năm, 09/08/2018 00:17 | GMT+7

Tạo acc facebook không thành công

Câu hỏi: Sao khi mình lập facebook bị lỗi như sau:CaptureTrả lời:

Do email của bạn đã được sử dụng để tạo nick facebook bạn có thể kiểm tra lại email này đã từng đăng ký facebook chưa hoặc có thể lấy lại facebook kia của bạn thông qua email này

Administrator Nhung

Bài viết khác