Thứ hai, 06/08/2018 20:23 | GMT+7

Lập trình viên – cốc nước

Một lập trình viên trước khi đi ngủ đặt lên tủ 2
cái ly:
Một ly có nước để phòng nếu đêm muốn uống
nước.
Một ly không có nước để dùng trong trường hợp
không muốn uống.

Administrator Nhung

Bài viết khác