Thứ hai, 13/08/2018 02:22 | GMT+7

Lừa rừng và lừa nhà

Lừa rừng thấy lừa nhà bèn khen ngợi nó:
– Lừa nhà mập làm sao, thức ăn lừa nhà mới ngon ngọt làm sao.
Sau đó, khi người ta chất đồ lên lưng lừa nhà, rồi dùng gậy
thúc lừa nhà thì lừa rừng bèn nói:
– Không, người anh em ạ, bây giờ thì tôi không ghen nữa, cuộc
sống mà anh được hưởng phải trả giá như thế nào rồi.

Administrator Nhung

Bài viết khác