Thứ năm, 09/08/2018 14:19 | GMT+7

Lý tưởng

Hai cô gái nói chuyện với nhau.

– Này, tại sao con Maria chưa lấy chồng nhỉ?

– Nó chờ người đàn ông lý tưởng của nó.

– Người đàn ông lý tưởng ấy phải như thế nào?

– À, đó là người muốn lấy nó.

Administrator Nhung

Bài viết khác