Thứ năm, 16/08/2018 23:09 | GMT+7

Mả cha các đồng chí…

Trong một cuộc họp. Một vị giáo sư chuẩn bị thuyết trình thì ở dưới ồn ào quá.

Ông không chịu được bèn nói: – Mả cha các đồng chí…

Hội trường bắt đầu im ắng một chút nhưng vẫn khá ồn.

Ông nói tiếp: – Mả ông các đồng chí…

Hội trường im ắng dần.

Còn một số người vẫn tiếp tục nói như không nghe thấy gì.

Ông lại tiếp: – Mả cụ các đồng chí…

Cuối cùng thì toàn bộ hội trường im phăng phắc.

Thấy vậy ông mới đủng đỉnh nói: – …đều bị bọn giặc giày xéo trong chiến tranh …Hôm nay chúng ta trao đổi về tội ác của bọn giặc trong chiến tranh đối với nhân dân ta 😀

Administrator Nhung

Bài viết khác