Thứ năm, 12/07/2018 00:11 | GMT+7

Mèo đeo nhạc

Vì mèo mà cuộc sống họ nhà chuột trở nên chật vật. Ngày nào
mèo cũng chén thịt khi thì hai, khi thì ba mống chuột. Một bữa họ
nhà chuột tụ họp bàn tính xem làm cách nào thoát đ ược mèo.
Bàn đi tính lại, không làm sao nghĩ được mẹo gì. Bấy giờ một
con chuột con mới lên tiếng :
– Tôi xin nói cách chúng ta làm thế nào để thoát được mèo. Sở dĩ
chúng ta bị chết là bởi vì chúng ta không biết khi nào mèo đến tìm
chúng ta. Phải đeo nhạc lên cổ mèo cho phát lên thành tiếng. Khi ấy
thì bất cứ lúc nào mèo tới gần chúng ta, chúng ta đều sẽ nghe rõ, thế
là chúng ta chuồn kịp thời.
– Được như vậy tốt đấy – chuột già nói – nhưng phải có ai đeo được
nhạc lên cổ mèo. Cậu nghĩ ra hay đấy, nhưng nếu cậu mà đeo được
nhạc lên cổ mèo thì khi ấy chúng tôi sẽ xin cám ơn cậu.

Administrator Nhung

Bài viết khác