Thứ sáu, 10/08/2018 04:16 | GMT+7

Mèo và Cừu

Ngày xửa ngày xưa, một bác Mu-gích có con mèo và con cừu.
Khi bác đi làm về, mèo chạy ra đón, liếm tay, nhảy lên lưng, cọ người
vào bác. Bác vuốt ve mèo, cho ăn bánh. Thấy vậy cừu cũng muốn được
người ta âu yếm vuốt ve và cho nó ăn bánh. Bác Mu-gích từ ngoài
ruộng trở về, cừu vội chạy ra đón bác, liếm tay, cọ vào chân bác. Bác
Mu-gích thấy nực cười, và bác xem xem sẽ còn chuyện gì tiếp theo
nữa. Cừu đi quanh ra phía sau, rướn mình nhảy lên người bác Mu-gích.
Nó xô bác Mu-gích ngã giúi ngã giụi. Con trai bác Mu-gích thấy cừu
xô bố mình ngã, liền chộp lấy roi quật cho cừu một trận nên thân.

Administrator Nhung

Bài viết khác