Thứ tư, 15/08/2018 12:08 | GMT+7

Một Số Dải IP Vào Facebook Khi Bị Chặn Mới Nhất 2016

Ở bài trước, facebook.vnseosem.com đã hướng dẫn các bạn cách vào facebook bị chặn bằng việc sửa file host là một thủ thuật rất hiệu quả giúp bạn thoải mái sử dụng facebook cho tất cả nhà mạng FPT,VNPT…

Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn thêm một số dải IP vào facebook mới nhất dùng để sửa file host để vào facebook.

Dải IP vào facebook

Dải IP vào facebook 1:

73.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252. 100,26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252. 100,26 Đăng ky .facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

Dải IP vào facebook 2:

173.252.110.27 Facebook.com
173.252.112.23 www.facebook.com
173.252.112.23 login.facebook.com
69.171.242.27 upload.facebook.com
66.220.152.19 graph.facebook.com
173.252.101.48 pixel.facebook.com
173.252.100.27 ứng dụng .facebook.com

Dải IP vào facebook 3:

31.13.77.52 Facebook.com
31.13.77.52 www.facebook.com
31.13.77.52 www.login.facebook.com
31.13.77.52 login.facebook.com
31.13.77.52 apps.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31, 13. 77,52 register.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.facebook.com
31.13.77.52 static.ak.connect.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31,13. 77,52 error.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 upload.facebook.com
31,13. 77,52 đăng ký .facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 logins.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook năm
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 blog.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 connect.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com

Dải IP vào facebook 4:

69.171.224.36 Facebook.com
69.171.224.36 www.facebook.com
69.171.224.36 upload.facebook.com
69.171.224.36 www.login.facebook.com
69.171.224.36 login.facebook.com
69.171.224.36 apps.facebook.com
69.171. 224,36 graph.facebook.com
69.171.224.36 register.facebook.com
69.171.224.36 vi-vn.connect.facebook.com
69.171.224.36 vi-vn.facebook.com
69.171.224.36 static.ak.connect.facebook.com
69.171. 224,36 developers.facebook.com
69.171.224.36 error.facebook.com
69.171.224.36 channel.facebook.com
69.171.224.36 bigzipfiles.facebook.com
69.171.224.36 pixel.facebook.com

Chú ý: Các bạn chỉ dùng 1 trong số các dải IP vào facebook này thôi nhé. Nếu sau khi sửa file host mà vẫn chưa vào được facebook thì đừng quên quay lại để cập nhật những dải IP mới nhất hoặc vào mục facebook để xem những cách vào facebook khi bị chặn hiệu quả nhất nhé.

Chúc các bạn thành công!

Administrator Nhung

Bài viết khác