Thứ sáu, 17/08/2018 09:48 | GMT+7

Một nhân viên dự báo thời tiết nói với bạn

Hôm qua cơ quan mình bị một phen hú vía. May quá sau đó mọi chuyện đều tốt đẹp.
– Chuyện gì vậy?
– Ai đó gửi nhầm cho báo, đài bản tin dự báo thời tiết cũ cách đây 3 năm. May sao thời tiết hôm nay lại trùng khớp!

Administrator Nhung

Bài viết khác