Thứ tư, 15/08/2018 16:11 | GMT+7

Nghĩ đến cha

Toà hỏi một bị cáo:
– Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao?
– Thưa toà, có chứ ạ, nhưng tôi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả.

Administrator Nhung

Bài viết khác