Thứ hai, 13/08/2018 05:46 | GMT+7

Những lưu ý sau khi đăng ký Facebook mới

Khi bạn đăng ký mới tài khoản facebook, cần chú ý tới những vấn đề sau để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra
Những lưu ý khi đăng ký facebook mới

Những lưu ý khi đăng ký facebook mới

1.Làm cách nào để hoàn tất quá trình đăng ký và xác nhận địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn?

Để hoàn tất quá trình đăng ký, Facebook cần xác nhận rằng bạn sở hữu địa chỉ email hoặc số điện thoại mà bạn sử dụng để cài đặt tài khoản.

 – Bạn có thể xác nhận địa chỉ email hoặc số điện thoại của mình theo vài cách:

 – Xác nhận số điện thoại bằng cách nhập mã bạn nhận được qua tin nhắn văn bản (SMS) vào hộp Xác nhận hiển thị khi bạn đăng nhập
Xác nhận địa chỉ email bằng cách mở liên kết trong email chúng tôi đã gửi cho bạn khi bạn đăng ký

Xác nhận địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn giúp chúng tôi biết mình đang gửi thông tin tài khoản đến đúng chỗ.

2.Điều gì sẽ xảy ra với tài khoản của bạn nếu bạn không xác nhận địa chỉ email hoặc số điện thoại của mình?

Bạn có thể sử dụng tài khoản của mình mà không cần xác nhận địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn trong một ngày. Sau một ngày, bạn sẽ không thể sử dụng tài khoản của mình cho đến khi bạn xác nhận email hoặc số điện thoại

3.Tại sao bạn được yêu cầu thêm số điện thoại của mình vào tài khoản?

Thêm số điện thoại vào tài khoản sẽ giúp bảo vệ tài khoản của bạn, giúp bạn kết nối với bạn bè và gia đình trên Facebook dễ dàng hơn cũng như lấy lại quyền truy cập vào tài khoản dễ dàng hơn nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập.

Khi họ yêu cầu bạn thêm số điện thoại, bạn có thể nhìn thấy số điện thoại của mình được tự động đề xuất, vì vậy bạn có thể thêm dễ dàng hơn. Điều này có thể dựa trên thông tin liên hệ, nhà cung cấp dịch vụ di động, điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn do người khác trên Facebook cung cấp hoặc các nguồn khác. Facebook cũng có thể có số điện thoại của bạn vì trước đây, bạn đã cung cấp cho họ nhưng chưa xác nhận số điện thoại đó. Số điện thoại sẽ chỉ được thêm vào tài khoản của bạn nếu bạn chọn xác nhận và xác minh số đó.

Lưu ý: Bạn có thể kiểm soát những người có thể xem số điện thoại của mình trên trang cá nhân

Administrator Nhung

Từ khóa :

Bài viết khác