Thứ bảy, 21/07/2018 11:11 | GMT+7

Ông già và thần chết

Một lần ông già đẵn xong củi và mang về. Phải mang đi xa, ông
cụ kiệt sức, đặt bó củi xuống rồi nói:
– Chà, giá thần chết cứ đến ngay đi có phải hơn không!
Thần chết đến và bảo:
– Ta đây, lão cần gì nào?
Ông già sợ hãi bảo:
– Nhấc hộ bó củi lên cho lão.

Administrator Nhung

Bài viết khác