Thứ hai, 13/08/2018 05:42 | GMT+7

Quan tòa cũng bó tay

Quan tòa nói với bị cáo:

– Tại sao anh không mang nộp ngay chiếc bóp mà anh cho là đã nhặt được?

– Tôi có mang nộp đấy chứ, nhưng lúc đó trong đồn cảnh sát chẳng có người nào.

– Vậy sao hôm sau anh không quay lại?

– Vì hôm sau trong bóp lại chẳng còn đồng nào.

o O o

Quan tòa nói với bị cáo:

– Tôi nhắc lại là anh chỉ được phép nói sự thật. Chỉ sự thật và sự thật mà thôi!

– Ông ép tôi như thế thì tôi biết nói gì bây giờ?!

Administrator Nhung

Bài viết khác