Thứ hai, 06/08/2018 12:24 | GMT+7

Phương pháp xem số liệu báo cáo quảng cáo trên facebook

Quảng cáo facebook và cho chạy, ban cần đọc hiểu được báo cáo quảng cáo để nắm được số liệu cho chiến dịch quảng cáo.

  1. Bắt đầu

Truy cập Trình quản lý quảng cáo và click “Báo cáo”. Những dữ liệu từ chiến dịch, quảng cáo hoặc nhóm quảng cáo facebook đang hoạt động sẽ được hiển thị tại đây. Tùy chọn ở mục “Cấp độ”.

quảng cáo facebook

Tùy chỉnh số liệu bạn nhìn thấy trong báo cáo của mình rồi click nút “Xuất” ở cột trên cùng bên phải để tải xuống báo cáo. Chọn định dạng dữ liệu cho báo cáo. Bạn có thể xuất dữ liệu ở tệp định dạng CSV hoặc Microsoft Excel (.xls).

Sử dụng cột và bộ lọc để tùy chỉnh báo cáo của bạn.

  1. Chỉnh sửa cột

Bước 1: Click “Tùy chỉnh cột” để dùng các nhóm cột, kích thước, số liệu để tạo báo cáo bằng dữ liệu quan trọng nhất với bạn.

quảng cáo facebook1

Bước 2: Click “Chọn cột” trong menu này để thêm và xóa cột khỏi bảng. Các cột được đề xuất cho phép bạn xem số liệu cụ thể.

quảng cáo facebook2

Bước 3: Click “Lưu cột” để xem lựa chọn của bạn trong bảng báo cáo

  1. Chỉnh sửa bộ lọc

Bước 1: Click “Thêm bộ lọc” để chỉ xem các chiến dịch hoặc quảng cáo cụ thể trong báo cáo của bạn.

quảng cáo facebook 3

Bước 2: Nhập tên chiến dịch bạn muốn xem . Để thêm chiến dịch vào bộ lọc của bạn, hãy nhập tên chiến dịch khác.

quảng cáo facebook4

Để lọc theo quảng cáo, click “Thêm bộ lọc” và nhập tên quảng cáo facebook của bạn. Để xóa bộ lọc, click “Xóa bộ lọc”.

  1. Lưu và lên lịch báo cáo

Sau khi bạn đã sẵn sàng để lưu báo cáo của mình , click “Lưu” và đặt tên báo cáo của bạn.

Để lên lịch báo cáo, click “Lên lịch báo cáo” để đặt tần suất, ngày bắt đầu và nhập email người đăng ký. Báo cáo sẽ được gửi vào email vào ngày bạn chỉ định. Nhấp vào Quản lý báo cáo đã lên lịch. Báo cáo gần đây để truy cập và chỉnh sửa thiết lập báo cáo đã lên lịch của bạn.

quảng cáo facebook 5

Một số trường hợp bạn không xem được số liệu quảng cáo:

– Quảng cáo của bạn mới chạy và sự trì hoãn ngắn dẫn tới chưa có số liệu.

– Khoảng ngày mà bạn đang xem được đặt thành khoảng thời gian khi quảng cáo của bạn không chạy.

– Nếu quảng cáo của bạn là quảng cáo mới, bạn có thể quay lại sau vài phút để xem số liệu quảng cáo của mình.

Xem thêm các phương pháp hack like fanpage, website hack like để phục vụ quảng cáo facebook hiệu quả hơn.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Administrator Nhung

Bài viết khác