Thứ ba, 24/04/2018 19:40 | GMT+7

Con dơi

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, xảy ra một cuộc chiến tranh
lớn giữa loài thú và loài chim. Dơi không tham gia vào bên này cũng
như bên kia và cứ ngồi chờ xem bên nào thắng.
Thoạt đầu chim áp đảo thú, bấy giờ dơi liền đi với loài chim,
bay cùng với chim và tự gọi mình là chim nhưng sau đó khi loài thú
bắt đầu giành phần thắng, dơi liền chuyển sang phía thú. Nó phô với
loài thú bộ răng, bốn chân, bộ vú của mình, và cam đoan nó là thú,
nó yêu quý loài thú. Cuối cùng loài chim vẫn cứ thắng, khi ấy dơi lại
tìm sang phía chim, nhng loài chim đã xua đuổi nó đi.
Và dơi cũng không còn có thể đi theo loài thú, vì thế từ đó dơi
lẩn sống ở các hầm nhà, hốc cây, chỉ đến lúc trời chập choạng mới
bay ra, chẳng dám theo loài thú, cũng chẳng dám theo loài chim

Administrator Nhung

Bài viết khác