Thứ bảy, 11/08/2018 08:46 | GMT+7

Sếu và cò

Bác mu-gích chăng lưới bẫy sếu vì sếu đã phá ruộng gieo trồng
của bác ta. Bầy sếu bị sa lưới, cùng với một bầy sếu có một chú cò. Cò
bèn nói với bác mu-gích:
– Bác thả tôi ra đi: tôi không phải là sếu mà là cò; họ nhà cò
chúng tôi là loài chim danh giá nhất, tôi sống ở nhà của cha bác đấy.
Mà cứ trông lông cũng thấy rõ tôi không phải là sếu.
Bác mu-gích trả lời:
– Ta bắt được mi cùng với bầy sếu thì ta sẽ mổ thịt mi cùng với
chúng.

Administrator Nhung

Bài viết khác