Thứ sáu, 10/08/2018 22:30 | GMT+7

Tắc đường

– Chết mẹ, sếp gọi.

– Alo anh em nghe.

– Oh tôi biết hôm nay là thứ 7, nhưng nhiều việc quá, cậu đến làm được không?

– Dạ được không có gì ạ, nhưng hôm nay đường đông lắm, em sợ tắc nên chắc sẽ đến muộn đấy ạ.

Administrator Nhung

Bài viết khác