db6381daedd834fe94e14333170816bf

Tag Archive: quên mật khẩu facebook

Quên mật khẩu facebook và email

Trong bài viết trước: Quên mật khẩu facebook và mất số điện thoại, mình đã hướng dẫn cách sử dụng email để lấy lại mật…