Thứ năm, 24/05/2018 07:33 | GMT+7

Tây nói Tiếng Việt

Một buổi sáng đi dạo ven hồ Tây, Tèo gặp một ông Tây liền hét to:

– Mẹ thằng Tây!

Ông Tây ngây mặt, thân thiện hỏi:

– What is your name ?

Tèo hớn hở trả lời:

– My name is Tèo.

Ông Tây cười rồi nói to:

– Mẹ thằng Tèo!!!

???

Administrator Nhung

Bài viết khác