Thứ bảy, 11/08/2018 10:32 | GMT+7

Tên facebook độc và hài hước nhất mạng xã hội

Đặt tên nick facebook dài là một cách để tạo ấn tượng cho trang cá nhân của mình. Bài viết này xin gửi đến các bạn những tên facebook độc và hài hước nhất để các bạn tham khảo hoặc tự tìm cho mình một cái tên độc đáo hơn nữa nhé!

FB4

Tên facebook độc và hài hước nhất mạng xã hội

Giun7mau – Giun6mau (tạm dịch: giun xấu máu) ->>>> Giun thất máu ->> giun mất máu

So Hot – Số Hưởng –>>> Sờ hột

Lee Shin – Lý Say Sỉn hay còn gọi là Lý Sỉn –>>> liếc em em sỉn

Aizen – Ai rên

Colaavp – Cò Lả, hay Coca Cola ->>> cố lắm vẫn bé

Angel- Ăn Gỗ̀ ->>> Anh ngố

hongphi – Hồng Phì ->>>> hôn gái miễn phí

Lãng khách – Lãng Nhách

Tikute: Ti cụt or Tý cút (bản quyền cũa Óc chim Cút)

Yue – Du ế (bản quyền cũa Lý Sỉn) hay Dê Ú (bản quyền cũa Xù Zú Nè)

DrakMoon-Blue – Rác Môn Bờ Lu hay Rác Mún Bỏ Lu

Yuki – Yích Cu

Augustus – Óc chim cút (bản quyền cũa Văng gèn )

CaptainSinbad – Sạc Bin

Ck: con khỉ (bản quyền cũa Óc chim Cút)

0ngoc: Ôm Ngọc hay Ông Ngốc

Zuzini : Xù Zú Nè = Dù Zin = Xù Zin

hanlhn: Mít tờ Hân hay làm hết nổi

Hora : Hô Răng hay Hôi Răng

Batbai98: bắt bài (bản quyền cũa Óc chim Cút)

Indigo: im đi ngố

Hanphathien123: Hận Phát Tiền hay Hận Phá Thiền

Hina : Hỉ Nả

chicken : Chít Kên, hay Gà Con

Tensai : Tú Bà Teen hay Tiền Xài

XingHieng: Xìình Heng, Xinh Hông?

minhvanbui : Mình Vẫn Bùi, Mình Vô Bụi

monteristo16 : Mông Teo Đít To hay Mông Tê

VANGELV: Văng Gèn

bialeduong : Bị liệt Dương hay Bia lề đường

LegendAssasin: Lên Gân Sân Si Liệng Giầy cho ta sin (bản quyền cũa Văng Gèn)

Khoaivn : Khoai Nướng, Khoai Vô Nồi

50dollar : Nằm Mới Đô

Tieu Thien : Tiểu Tiện

cachua= Cá Chuối = Cá Thúi = Cái Chùa

xiiangeliiix = xiên gở thịt

hacrot3000= cà rốt 3 cân = Cách rốn 3 phân

AngleChan: anh sờ chán

ghosst_mcafee : Ghét Cà Phê

Kaoruhp = Cáo Gù

fawcscow : Phao Câu, Phát Cáu (bản quyền của Lên Gân Sân Si)

DeadlyHallow : Đít Ly Hai Lỗ

Quantaidongtay: quan tài đậy nắp = Quan tài Độg Đậy

Bangsu: Bằng sứ

4ever: 4 em vợ = em ế vợ

Clapika: Pi cát chu

khietlan2003 : Khiếp Lắm

Bé Sil ú: Bé Sỉu

ThienSat: Thiến Dạt

Oni_kei : Ông Kỳ Kèo

Tapchoi : Táp Chổi

Saochoi : Sạo Chơi

windlovecat = chuyên lấp cát = Chim Về Lo Cắt

g4vrockycome: Rốc Con

thanmem : Thần Mền Thân Mềm Mềm

dungcac: Dùng Các

werewolf: Què Quặt

Mad Cat J: Mặt Cát

Tran Ngoc Son39: Ngốc Són

wxczxc: Đúp liu Xê (WC) hay Wép Cam

khoigame: Khỏi Gem

tovadai: Tớ mà Dại, To và Dài

Kutung: Cụ Túng Tiền

Jonny chung: dây chùng

tilun: Tí lùn

Dajka: *** cá

gapladie: gặp là ***

holy one: hồ ly hay Hộ lý Còi

powermage: Báo ơ Mắc ma

TowMater: Tào Mạc

Thangcloud: Thằng Lào

MasterVinh :Mắt to kinh, Mau Tỏ Tình, Vinh Mặt Thẹo( gọi tắt là Mặt Thẹo)

Cuongdr_8x: Cụ Ông dê

BatleShip1992 : BácTồ

Boy cut3 lon3ly: boy cu teo, boi cu teo lông dài ba ly

Evas Aveuos : Em vẫn Ế Vợ

be_iu 0701 = Bìu Bảy = bé iu bảy bà = bế bảy bà

toilaanh : Tôi đá ảnh

tnquang = Tao.. người Quảng = Tớ Người Quảng

Omaixup: Ôm Chai Húp

5châuvn : Nằm Chầu rìa

LongAlex : Lòng Anh Lếch = Lông Anh Lệch

banbe127: Bán Bè

blackcoat: Lách Cột

g4v-beatlove : Bít Lỗ vợ

KurtCobain: Cô Ca In

thanchet1989: Thân Bọ chét

lesinhtuan: Lê Sình

zakumi: Gà Cúm

[V]ampire : Ham Bia

fabregas_1986 : Phát Rét

muonline28: mượn lại

jchung : Giỗ Chung

Administrator Nhung

Từ khóa :

Bài viết khác